Lerums kyrka

IMG_5863.png
 

Lerums kyrka

Lerums kyrka byggdes 1681, för snart 350 år sedan. Men den har byggts ut sedan dess. Kyrkan har ett ovanligt utseende med sina lökkupoler.

IMG_2478.jpeg

Årtalet

1681 finns uppsatt på kyrkans ytterväggar. Men här finns också några mystiska bokstäver. Det sägs att de hamnade i oordning efter en renovering av kyrkan… kan de betyda något?


I kyrkans tak

finns den fantastiska takmålningen, där Malin hittar en ledtråd i ängelns bok. 14:3.

IMG_5865.png