Kodhjul

Här finns ett kodhjul som du kan använda för att göra egna hemliga meddelanden.

Tryck på pilarna framåt eller bakåt för att ställa in kodhjulet!